HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN TRÊN ỨNG DỤNG FUTAPAY

Bước 1: Tải ứng dụng

QUÉT MÃ QR TẢI APP DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Bước 2: Đăng ký/ Đăng nhập bằng số điện thoại của bạn
Bước 3: Chọn chức năng ”Nạp tiền" tại Trang chủ
Bước 4: Nhập số tiền, chọn nguồn tiền và xác nhận