hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 05:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 09:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 10:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 11:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 12:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 13:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 13:01 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 14:01 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 14:30 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 15:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 15:01 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 16:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 17:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 17:30 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 18:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 18:30 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 19:00 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 19:30 Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh 96 km 03h00

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>