Tuyến đường

Bạc Liêu

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Bạc Liêu Sài Gòn Giường 272 km 06h00 6 chuyến/ngày

170,000đ/vé

Mua vé

Bảo Lộc

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Bảo Lộc Đà Nẵng Giường 756 km 15h38 1 chuyến/ngày

320,000đ/vé

Mua vé
2 Bảo Lộc Huế Giường 828 km 19h00 1 chuyến/ngày

385,000đ/vé

Mua vé

Bến Tre

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Bến Tre Sài Gòn Ghế 75 km 02h00 4 chuyến/ngày

70,000đ/vé

Mua vé

Buôn Ma Thuột

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Buôn Ma Thuột Sài Gòn Giường 435 km 09h00 5 chuyến/ngày

245,000đ/vé

Mua vé
2 Buôn Ma Thuột Nha Trang 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé

Sài Gòn

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Sài Gòn Đà Lạt Giường 320 km 08h00 37 chuyến/ngày

240,000đ/vé

Mua vé
2 Sài Gòn Buôn Ma Thuột Giường 435 km 09h00 5 chuyến/ngày

245,000đ/vé

Mua vé
3 Sài Gòn Nha Trang Giường 427 km 12h00 7 chuyến/ngày

225,000đ/vé

Mua vé
4 Sài Gòn Phan Thiết Giường 203 km 06h00 3 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé
5 Sài Gòn Cam Ranh Giường 350 km 09h00 1 chuyến/ngày

200,000đ/vé

Mua vé
6 Sài Gòn Đà Nẵng Giường 851 km 23h00 5 chuyến/ngày

375,000đ/vé

Mua vé
7 Sài Gòn Huế Giường 943 km 25h00 1 chuyến/ngày

380,000đ/vé

Mua vé
8 Sài Gòn Ninh Hòa Giường 463 km 12h00 1 chuyến/ngày

225,000đ/vé

Mua vé
9 Sài Gòn Quãng Ngãi Giường 758 km 18h00 3 chuyến/ngày

315,000đ/vé

Mua vé
10 Sài Gòn Qui Nhơn Giường 585 km 14h00 3 chuyến/ngày

265,000đ/vé

Mua vé
11 Sài Gòn Tuy Hòa Giường 535 km 12h00 3 chuyến/ngày

240,000đ/vé

Mua vé
12 Sài Gòn Vũng Tàu Ghế 95 km 02h30 9 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé
13 Sài Gòn Bạc Liêu Giường 272 km 06h00 5 chuyến/ngày

170,000đ/vé

Mua vé
14 Sài Gòn Bến Tre Ghế 75 km 02h00 4 chuyến/ngày

70,000đ/vé

Mua vé
15 Sài Gòn Cà Mau Giường 303 km 08h00 16 chuyến/ngày

210,000đ/vé

Mua vé
16 Sài Gòn Cần Thơ Giường 167 km 03h30 76 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé
17 Sài Gòn Cao Lãnh Ghế 146 km 03h00 16 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé
18 Sài Gòn Châu Đốc Giường 241 km 06h15 34 chuyến/ngày

155,000đ/vé

Mua vé
19 Sài Gòn Đại Ngãi Giường 230 km 06h00 3 chuyến/ngày

155,000đ/vé

Mua vé
20 Sài Gòn Hà Tiên Giường 316 km 08h00 3 chuyến/ngày

185,000đ/vé

Mua vé
21 Sài Gòn Hồng Ngự Giường 178 km 05h00 5 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé
22 Sài Gòn Long Xuyên Ghế 187 km 05h00 38 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé
23 Sài Gòn Mũi Né Giường 208 km 06h00 15 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé
24 Sài Gòn Năm Căn Giường 357 km 07h18 4 chuyến/ngày

210,000đ/vé

Mua vé
25 Sài Gòn Thốt Nốt Giường/Ghế 208 km 04h30 11 chuyến/ngày

145,000đ/vé

Mua vé
26 Sài Gòn Rạch Giá Giường 272 km 06h15 39 chuyến/ngày

165,000đ/vé

Mua vé
27 Sài Gòn Sa Đéc Ghế 143 km 03h00 3 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé
28 Sài Gòn Sóc Trăng Giường 223 km 05h30 21 chuyến/ngày

155,000đ/vé

Mua vé
29 Sài Gòn Trà Vinh Giường 133 km 03h30 12 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé
30 Sài Gòn Vị Thanh Giường 210 km 05h00 17 chuyến/ngày

150,000đ/vé

Mua vé

BX An Sương

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 BX An Sương Đà Nẵng 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

375,000đ/vé

Mua vé
2 BX An Sương Quảng Ngãi 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

315,000đ/vé

Mua vé

Huế

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Huế Hà Nội 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

300,000đ/vé

Mua vé

TP. Hồ Chí Minh

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 TP. Hồ Chí Minh Cu Jut 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

215,000đ/vé

Mua vé
2 TP. Hồ Chí Minh Đơn Dương 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

240,000đ/vé

Mua vé
3 TP. Hồ Chí Minh Phan Rang Giường 0 km 00h00 4 chuyến/ngày

175,000đ/vé

Mua vé
4 TP. Hồ Chí Minh Ngã Năm 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

145,000đ/vé

Mua vé
5 TP. Hồ Chí Minh Tịnh Biên Giường 0 km 00h00 4 chuyến/ngày

170,000đ/vé

Mua vé
6 TP. Hồ Chí Minh Tri Tôn Giường 0 km 00h00 6 chuyến/ngày

160,000đ/vé

Mua vé
7 TP. Hồ Chí Minh Vĩnh Châu 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

160,000đ/vé

Mua vé
8 TP. Hồ Chí Minh Vĩnh Thuận 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

175,000đ/vé

Mua vé

Nha Trang

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Nha Trang Sài Gòn Giường 429 km 12h00 8 chuyến/ngày

225,000đ/vé

Mua vé
2 Nha Trang Buôn Ma Thuột 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé
3 Nha Trang Đà Lạt Ghế 138 km 04h00 6 chuyến/ngày

135,000đ/vé

Mua vé
4 Nha Trang Đà Nẵng Giường 545 km 12h00 1 chuyến/ngày

240,000đ/vé

Mua vé

Hà Nội

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Hà Nội Huế 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

300,000đ/vé

Mua vé

Phan Thiết

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Phan Thiết Sài Gòn Giường 206 km 06h00 3 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé

Cà Mau

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Cà Mau Cần Thơ Ghế 143 km 04h00 18 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé
2 Cà Mau Sài Gòn Giường 303 km 08h00 21 chuyến/ngày

210,000đ/vé

Mua vé

Cam Ranh

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Cam Ranh Sài Gòn Giường 350 km 09h00 1 chuyến/ngày

200,000đ/vé

Mua vé
2 Cam Ranh Đà Nẵng Giường 0 km 00h00 1 chuyến/ngày

260,000đ/vé

Mua vé

Cần Thơ

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Cần Thơ Cà Mau Ghế 144 km 04h00 18 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé
2 Cần Thơ Châu Đốc Ghế 115 km 03h30 9 chuyến/ngày

100,000đ/vé

Mua vé
3 Cần Thơ Đà Lạt Giường 460 km 11h00 1 chuyến/ngày

360,000đ/vé

Mua vé
4 Cần Thơ Rạch Giá Ghế 112 km 03h30 11 chuyến/ngày

125,000đ/vé

Mua vé
5 Cần Thơ Sài Gòn Ghế 167 km 03h30 58 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé

Châu Đốc

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Châu Đốc Cần Thơ Ghế 116 km 03h30 11 chuyến/ngày

100,000đ/vé

Mua vé
2 Châu Đốc Sài Gòn Giường 241 km 06h15 32 chuyến/ngày

155,000đ/vé

Mua vé

Cu Jut

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Cu Jut TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

215,000đ/vé

Mua vé

Đà Lạt

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đà Lạt Sài Gòn Giường 320 km 08h00 35 chuyến/ngày

240,000đ/vé

Mua vé
2 Đà Lạt Cần Thơ Giường 457 km 11h00 2 chuyến/ngày

360,000đ/vé

Mua vé
3 Đà Lạt Đà Nẵng Giường 757 km 17h00 3 chuyến/ngày

285,000đ/vé

Mua vé
4 Đà Lạt Huế Giường 844 km 17h00 1 chuyến/ngày

345,000đ/vé

Mua vé
5 Đà Lạt Nha Trang Ghế 138 km 04h00 7 chuyến/ngày

135,000đ/vé

Mua vé
6 Đà Lạt Quảng Ngãi Giường 0 km 00h00 2 chuyến/ngày

250,000đ/vé

Mua vé

Đà Nẵng

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đà Nẵng Bảo Lộc Giường 756 km 15h38 1 chuyến/ngày

320,000đ/vé

Mua vé
2 Đà Nẵng BX An Sương 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

375,000đ/vé

Mua vé
3 Đà Nẵng Sài Gòn Giường 850 km 23h00 6 chuyến/ngày

375,000đ/vé

Mua vé
4 Đà Nẵng Cam Ranh Giường 0 km 00h00 1 chuyến/ngày

260,000đ/vé

Mua vé
5 Đà Nẵng Đà Lạt Giường 666 km 17h00 5 chuyến/ngày

285,000đ/vé

Mua vé
6 Đà Nẵng Đắk Nông Giường 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

300,000đ/vé

Mua vé
7 Đà Nẵng Hà Nội Giường 767 km 18h00 2 chuyến/ngày

340,000đ/vé

Mua vé
8 Đà Nẵng Nha Trang Giường 543 km 12h00 3 chuyến/ngày

240,000đ/vé

Mua vé
9 Đà Nẵng Qui Nhơn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

170,000đ/vé

Mua vé

Đắk Nông

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đắk Nông Đà Nẵng Giường 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

300,000đ/vé

Mua vé

Đơn Dương

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đơn Dương TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

240,000đ/vé

Mua vé

Hà Nội

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Hà Nội Đà Nẵng Giường 765 km 18h00 2 chuyến/ngày

340,000đ/vé

Mua vé
2 Hà Nội Nam Định Ghế 79 km 01h30 18 chuyến/ngày

80,000đ/vé

Mua vé

Hà Tiên

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Hà Tiên Sài Gòn Giường 314 km 08h00 4 chuyến/ngày

185,000đ/vé

Mua vé

Hồng Ngự

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Hồng Ngự Sài Gòn Giường 178 km 05h00 5 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé

Huế

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Huế Bảo Lộc Giường 827 km 19h00 1 chuyến/ngày

385,000đ/vé

Mua vé
2 Huế Sài Gòn Giường 943 km 25h00 1 chuyến/ngày

380,000đ/vé

Mua vé
3 Huế Đà Lạt 745 km 15h35 1 chuyến/ngày

345,000đ/vé

Mua vé

Đại Ngãi

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đại Ngãi Sài Gòn Giường 230 km 06h00 3 chuyến/ngày

155,000đ/vé

Mua vé

Long Xuyên

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Long Xuyên Sài Gòn Ghế 187 km 05h00 44 chuyến/ngày

150,000đ/vé

Mua vé

Mũi Né

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Mũi Né Sài Gòn Giường 210 km 06h00 15 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé

Năm Căn

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Năm Căn Sài Gòn Giường 357 km 07h18 4 chuyến/ngày

210,000đ/vé

Mua vé

Nam Định

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Nam Định Hà Nội Ghế 78 km 01h30 16 chuyến/ngày

80,000đ/vé

Mua vé

Ngã 5

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Ngã 5 TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

145,000đ/vé

Mua vé

Ninh Hòa

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Ninh Hòa Sài Gòn Giường 464 km 12h00 1 chuyến/ngày

225,000đ/vé

Mua vé

Thốt Nốt

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Thốt Nốt Sài Gòn Giường/Ghế 208 km 04h30 11 chuyến/ngày

145,000đ/vé

Mua vé

Phan Rang

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Phan Rang TP. Hồ Chí Minh Giường 0 km 00h00 4 chuyến/ngày

175,000đ/vé

Mua vé

Quảng Ngãi

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Quảng Ngãi Bảo Lộc 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

280,000đ/vé

Mua vé
2 Quảng Ngãi Đà Lạt Giường 0 km 00h00 2 chuyến/ngày

250,000đ/vé

Mua vé
3 Quảng Ngãi BX An Sương 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

315,000đ/vé

Mua vé

Quãng Ngãi

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Quãng Ngãi Sài Gòn Giường 753 km 18h00 3 chuyến/ngày

315,000đ/vé

Mua vé

Qui Nhơn

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Qui Nhơn Sài Gòn Giường 612 km 14h00 3 chuyến/ngày

265,000đ/vé

Mua vé

Rạch Giá

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Rạch Giá Cần Thơ Ghế 112 km 03h30 8 chuyến/ngày

125,000đ/vé

Mua vé

Rạch giá

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Rạch giá Sài Gòn Giường 272 km 06h15 31 chuyến/ngày

165,000đ/vé

Mua vé

Sa Đéc

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Sa Đéc Sài Gòn Ghế 143 km 03h00 5 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé

Sóc Trăng

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Sóc Trăng Sài Gòn Giường 223 km 05h30 21 chuyến/ngày

155,000đ/vé

Mua vé

Tịnh Biên

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Tịnh Biên TP. Hồ Chí Minh Giường 0 km 00h00 4 chuyến/ngày

170,000đ/vé

Mua vé

Trà Vinh

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Trà Vinh Sài Gòn Giường 131 km 03h30 12 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé

Tri Tôn

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Tri Tôn TP. Hồ Chí Minh Giường 0 km 00h00 6 chuyến/ngày

160,000đ/vé

Mua vé

Tuy Hòa

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Tuy Hòa Sài Gòn Giường 535 km 12h00 3 chuyến/ngày

240,000đ/vé

Mua vé

Vị Thanh

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Vị Thanh Sài Gòn Ghế 209 km 05h00 16 chuyến/ngày

150,000đ/vé

Mua vé

Vĩnh Châu

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Vĩnh Châu TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

160,000đ/vé

Mua vé

Vĩnh Thuận

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Vĩnh Thuận TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

175,000đ/vé

Mua vé

Vũng Tàu

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Vũng Tàu Sài Gòn Ghế 96 km 03h00 9 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé