hotline futabus

Tuyến đường

Bạc Liêu

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Bạc Liêu Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

160,000đ/vé

Mua vé

Bảo Lộc

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Bảo Lộc Đà Nẵng 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

305,000đ/vé

Mua vé
2 Bảo Lộc Huế 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

370,000đ/vé

Mua vé

Bến Tre

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Bến Tre Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

70,000đ/vé

Mua vé

Buôn Ma Thuột

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Buôn Ma Thuột Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

168,000đ/vé

Mua vé

Sài Gòn

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Sài Gòn Đà Lạt 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

168,000đ/vé

Mua vé
2 Sài Gòn Buôn Ma Thuột 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

168,000đ/vé

Mua vé
3 Sài Gòn Nha Trang 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

210,000đ/vé

Mua vé
4 Sài Gòn Phan Thiết 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé
5 Sài Gòn Cam Ranh 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

185,000đ/vé

Mua vé
6 Sài Gòn Đà Nẵng 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

355,000đ/vé

Mua vé
7 Sài Gòn Đắk Nông 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

98,000đ/vé

Mua vé
8 Sài Gòn Huế 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

360,000đ/vé

Mua vé
9 Sài Gòn Ninh Hòa 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

215,000đ/vé

Mua vé
10 Sài Gòn Quãng Ngãi 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

295,000đ/vé

Mua vé
11 Sài Gòn Qui Nhơn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

245,000đ/vé

Mua vé
12 Sài Gòn Tuy Hòa 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

230,000đ/vé

Mua vé
13 Sài Gòn Vũng Tàu 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

95,000đ/vé

Mua vé
14 Sài Gòn Bạc Liêu 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

160,000đ/vé

Mua vé
15 Sài Gòn Bến Tre 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

70,000đ/vé

Mua vé
16 Sài Gòn Cà Mau 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

195,000đ/vé

Mua vé
17 Sài Gòn Cần Thơ 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

110,000đ/vé

Mua vé
18 Sài Gòn Cao Lãnh 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

95,000đ/vé

Mua vé
19 Sài Gòn Châu Đốc 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé
20 Sài Gòn Đại Ngãi 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé
21 Sài Gòn Hà Tiên 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

165,000đ/vé

Mua vé
22 Sài Gòn Hồng Ngự 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé
23 Sài Gòn Long Xuyên 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

125,000đ/vé

Mua vé
24 Sài Gòn Mũi Né 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé
25 Sài Gòn Năm Căn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

200,000đ/vé

Mua vé
26 Sài Gòn Rạch Giá 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

145,000đ/vé

Mua vé
27 Sài Gòn Sa Đéc 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

95,000đ/vé

Mua vé
28 Sài Gòn Sóc Trăng 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé
29 Sài Gòn Thốt Nốt 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé
30 Sài Gòn Trà Vinh 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

100,000đ/vé

Mua vé
31 Sài Gòn Vị Thanh 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé
32 Sài Gòn Vĩnh Long 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

105,000đ/vé

Mua vé

Nha Trang

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Nha Trang Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

210,000đ/vé

Mua vé
2 Nha Trang Đà Lạt 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

125,000đ/vé

Mua vé
3 Nha Trang Đà Nẵng 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

225,000đ/vé

Mua vé

Phan Thiết

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Phan Thiết Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé

Cà Mau

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Cà Mau Cần Thơ 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

120,000đ/vé

Mua vé
2 Cà Mau Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

195,000đ/vé

Mua vé

Cam Ranh

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Cam Ranh Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

185,000đ/vé

Mua vé

Cần Thơ

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Cần Thơ Cà Mau 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

120,000đ/vé

Mua vé
2 Cần Thơ Châu Đốc 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

100,000đ/vé

Mua vé
3 Cần Thơ Đà Lạt 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

325,000đ/vé

Mua vé
4 Cần Thơ Rạch Giá 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

110,000đ/vé

Mua vé
5 Cần Thơ Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

110,000đ/vé

Mua vé

Châu Đốc

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Châu Đốc Cần Thơ 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

100,000đ/vé

Mua vé
2 Châu Đốc Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé

Đà Lạt

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đà Lạt Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

168,000đ/vé

Mua vé
2 Đà Lạt Cần Thơ 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

325,000đ/vé

Mua vé
3 Đà Lạt Đà Nẵng 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

265,000đ/vé

Mua vé
4 Đà Lạt Huế 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

330,000đ/vé

Mua vé
5 Đà Lạt Nha Trang 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

125,000đ/vé

Mua vé

Đà Nẵng

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đà Nẵng Bảo Lộc 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

305,000đ/vé

Mua vé
2 Đà Nẵng Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

355,000đ/vé

Mua vé
3 Đà Nẵng Đà Lạt 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

265,000đ/vé

Mua vé
4 Đà Nẵng Hà Nội 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

340,000đ/vé

Mua vé
5 Đà Nẵng Nha Trang 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

225,000đ/vé

Mua vé

Đắk Nông

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đắk Nông Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

98,000đ/vé

Mua vé

Hà Nội

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Hà Nội Đà Nẵng 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

340,000đ/vé

Mua vé
2 Hà Nội Nam Định 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

70,000đ/vé

Mua vé

Hà Tiên

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Hà Tiên Rạch Giá 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

70,000đ/vé

Mua vé
2 Hà Tiên Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

165,000đ/vé

Mua vé

Hồng Ngự

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Hồng Ngự Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé

Huế

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Huế Bảo Lộc 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

370,000đ/vé

Mua vé
2 Huế Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

360,000đ/vé

Mua vé
3 Huế Đà Lạt 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

330,000đ/vé

Mua vé

Đại Ngãi

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đại Ngãi Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

140,000đ/vé

Mua vé

Long Xuyên

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Long Xuyên Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

125,000đ/vé

Mua vé

Mũi Né

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Mũi Né Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé

Năm Căn

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Năm Căn Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

200,000đ/vé

Mua vé

Nam Định

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Nam Định Hà Nội 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

70,000đ/vé

Mua vé

Ninh Hòa

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Ninh Hòa Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

215,000đ/vé

Mua vé

Quãng Ngãi

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Quãng Ngãi Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

295,000đ/vé

Mua vé

Qui Nhơn

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Qui Nhơn Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

245,000đ/vé

Mua vé

Rạch Giá

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Rạch Giá Cần Thơ 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

110,000đ/vé

Mua vé
2 Rạch Giá Hà Tiên 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

70,000đ/vé

Mua vé

Rạch giá

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Rạch giá Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

145,000đ/vé

Mua vé

Sa Đéc

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Sa Đéc Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

95,000đ/vé

Mua vé

Sóc Trăng

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Sóc Trăng Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé

Thốt Nốt

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Thốt Nốt Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

115,000đ/vé

Mua vé

Trà Vinh

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Trà Vinh Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

100,000đ/vé

Mua vé

Tuy Hòa

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Tuy Hòa Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

230,000đ/vé

Mua vé

Vị Thanh

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Vị Thanh Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

130,000đ/vé

Mua vé

Vĩnh Long

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Vĩnh Long Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

105,000đ/vé

Mua vé

Vũng Tàu

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Vũng Tàu Sài Gòn 0 km 00h00 0 chuyến/ngày

95,000đ/vé

Mua vé