hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:40 Tri Tôn - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 09:30 Tri Tôn - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 14:00 Tri Tôn - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 19:45 Tri Tôn - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 22:30 Tri Tôn - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 23:40 Tri Tôn - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>