hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 02:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 03:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 04:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 06:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 07:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 10:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 11:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 12:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 14:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 18:15 Trà Vinh - TP.Hồ Chí Minh 131 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>