hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 11:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 14:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 20:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 24:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>