hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:30 TP.Hồ Chí Minh - Tuy Hòa 535 km 12h00

235,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 18:15 TP.Hồ Chí Minh - Tuy Hòa 535 km 12h00

235,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 19:00 TP.Hồ Chí Minh - Tuy Hòa 535 km 12h00

235,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 20:45 TP.Hồ Chí Minh - Tuy Hòa 535 km 12h00

235,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>