hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 10:30 TP. Hồ Chí Minh - Tri Tôn 0 km 00h00

160,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 16:30 TP. Hồ Chí Minh - Tri Tôn 0 km 00h00

160,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 23:00 TP. Hồ Chí Minh - Tri Tôn 0 km 00h00

160,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>