hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 07:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 11:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 13:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 14:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 15:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 16:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 17:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 18:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 19:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 21:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 22:15 TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh 133 km 03h30

110,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>