hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 09:30 TP. Hồ Chí Minh - Tịnh Biên 0 km 00h00

170,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 11:30 TP. Hồ Chí Minh - Tịnh Biên 0 km 00h00

170,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 21:30 TP. Hồ Chí Minh - Tịnh Biên 0 km 00h00

170,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 23:30 TP. Hồ Chí Minh - Tịnh Biên 0 km 00h00

170,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>