hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 09:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 11:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 12:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 13:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 14:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 16:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 17:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 18:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 19:30 TP.Hồ Chí Minh - Sa Đéc 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>