hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 14:15 TP.Hồ Chí Minh - Qui Nhơn 585 km 14h00

424,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 20:15 TP.Hồ Chí Minh - Qui Nhơn 585 km 14h00

424,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 20:35 TP.Hồ Chí Minh - Qui Nhơn 585 km 14h00

424,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 20:50 TP.Hồ Chí Minh - Qui Nhơn 585 km 14h00

424,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 21:10 TP.Hồ Chí Minh - Qui Nhơn 585 km 14h00

424,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 21:20 TP.Hồ Chí Minh - Qui Nhơn 585 km 14h00

424,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>