hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:00 TP.Hồ Chí Minh - Quãng Ngãi 758 km 18h00

504,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 18:00 BX An Sương - Quảng Ngãi 0 km 00h00

504,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 20:00 TP.Hồ Chí Minh - Quãng Ngãi 758 km 18h00

504,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>