hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 13:30 TP.Hồ Chí Minh - Quãng Ngãi 758 km 18h00

310,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 15:30 TP.Hồ Chí Minh - Quãng Ngãi 758 km 18h00

310,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 17:30 TP.Hồ Chí Minh - Quãng Ngãi 758 km 18h00

310,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 18:00 BX An Sương - Quảng Ngãi 0 km 00h00

310,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 19:30 TP.Hồ Chí Minh - Quãng Ngãi 758 km 18h00

310,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>