hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:15 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:30 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 13:30 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>