hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:30 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 10:15 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 12:00 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 13:30 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 15:00 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 15:30 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 19:15 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 22:30 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết 203 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>