hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:00 TP. Hồ Chí Minh - Phan Rang 0 km 00h00

280,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:00 TP. Hồ Chí Minh - Phan Rang 0 km 00h00

280,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 12:00 TP. Hồ Chí Minh - Phan Rang 0 km 00h00

280,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 15:00 TP. Hồ Chí Minh - Phan Rang 0 km 00h00

280,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 21:30 TP. Hồ Chí Minh - Phan Rang 0 km 00h00

280,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 22:30 TP. Hồ Chí Minh - Phan Rang 0 km 00h00

280,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 23:00 TP. Hồ Chí Minh - Phan Rang 0 km 00h00

280,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>