hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:45 TP.Hồ Chí Minh - Năm Căn 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:45 TP.Hồ Chí Minh - Năm Căn 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 20:45 TP.Hồ Chí Minh - Năm Căn 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 21:45 TP.Hồ Chí Minh - Năm Căn 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>