hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:30 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 07:30 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 11:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 13:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 14:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 15:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 16:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 19:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 21:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 23:30 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 24:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>