hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:30 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 11:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 13:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 15:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 16:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 19:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 21:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 23:30 TP.Hồ Chí Minh - Mũi Né 208 km 06h00

224,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>