hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:05 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 10:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 12:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 21:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 22:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 23:05 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>