hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:05 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 09:15 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 11:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 12:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 20:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 21:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 22:05 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 23:05 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 24:05 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>