hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:05 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 12:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 20:30 TP.Hồ Chí Minh - Hà Tiên 316 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>