hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:30 TP.Hồ Chí Minh - Đại Ngãi 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 13:30 TP.Hồ Chí Minh - Đại Ngãi 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Đại Ngãi 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>