hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 10:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 12:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 13:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 13:00 BX An Sương - Đà Nẵng 0 km 00h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 16:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 18:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 19:45 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>