hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 10:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 13:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 14:30 BX An Sương - Đà Nẵng 0 km 00h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 16:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 19:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 851 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>