hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:45 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 12:15 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 14:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 21:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>