hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:45 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 14:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 20:30 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>