hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:45 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 12:15 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 20:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 21:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 21:30 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 22:15 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 22:30 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 23:30 TP.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 435 km 09h00

392,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>