hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 10:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 11:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 12:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 16:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 18:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 21:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 22:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 23:15 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 24:00 TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>