hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 09:00 Tịnh Biên - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 11:00 Tịnh Biên - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 21:00 Tịnh Biên - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 23:00 Tịnh Biên - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>