hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 04:00 Sa Đéc - TP.Hồ Chí Minh 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 07:00 Sa Đéc - TP.Hồ Chí Minh 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:00 Sa Đéc - TP.Hồ Chí Minh 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 09:00 Sa Đéc - TP.Hồ Chí Minh 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 11:00 Sa Đéc - TP.Hồ Chí Minh 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 13:00 Sa Đéc - TP.Hồ Chí Minh 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 14:00 Sa Đéc - TP.Hồ Chí Minh 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 15:00 Sa Đéc - TP.Hồ Chí Minh 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 16:00 Sa Đéc - TP.Hồ Chí Minh 143 km 03h00

105,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>