hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 04:15 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 05:15 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:15 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 08:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 09:20 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 10:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 11:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 12:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 13:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 14:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 15:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 16:15 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 17:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 18:05 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>