hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 05:15 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 07:15 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:20 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 12:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:10 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 16:15 Rạch Giá - Hà Tiên 89 km 02h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>