hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 04:00 Rạch Giá - Cần Thơ 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 07:00 Rạch Giá - Cần Thơ 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:00 Rạch Giá - Cần Thơ 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 12:00 Rạch Giá - Cần Thơ 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:00 Rạch Giá - Cần Thơ 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 15:30 Rạch Giá - Cần Thơ 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 17:00 Rạch Giá - Cần Thơ 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 19:00 Rạch Giá - Cần Thơ 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>