hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 01:30 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:00 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 11:45 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 13:30 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:30 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 17:30 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 23:30 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>