hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 01:30 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:00 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:15 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 11:45 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 13:30 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 17:30 Phan Thiết - TP.Hồ Chí Minh 206 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>