hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 12:00 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 13:00 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 17:00 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 21:00 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 21:30 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 22:00 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>