hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 12:00 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 15:00 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 21:30 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 22:30 Phan Rang - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

175,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>