hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 09:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 11:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 15:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 16:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 16:30 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>