hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 10:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 12:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 15:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 16:30 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>