hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 12:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 13:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 15:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 16:30 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>