hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:30 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 10:30 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 11:30 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 13:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 14:00 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 14:30 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 15:30 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 16:30 Nha Trang - Đà Lạt 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>