hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 07:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 08:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 08:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 09:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 09:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 10:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 11:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 12:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 13:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 13:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 14:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 15:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 15:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 17:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 18:40 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>