hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 05:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 07:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 09:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 10:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 11:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 13:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 14:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 15:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 16:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 17:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 18:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>