hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 07:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 08:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 09:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 10:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 11:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 12:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 13:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 14:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 14:45 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 15:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 16:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 16:40 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 18:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>