hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 07:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 08:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 08:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 09:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 09:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 10:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 11:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 12:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 19:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 19:31 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 20:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>