hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 05:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 08:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 09:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 10:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 13:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 14:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 14:45 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 15:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 16:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 18:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>