hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 05:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 07:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 09:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 10:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 13:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 14:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 15:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 16:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 17:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 18:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>