hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 05:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 05:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 06:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 06:45 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 07:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 08:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 08:30 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 09:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 10:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 11:15 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 12:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 13:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 14:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 14:45 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 15:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 16:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 16:40 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 17:20 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 18:00 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 18:40 Nam Định - Hà Nội 78 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>