hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 00:30 Mũi Né - TP.Hồ Chí Minh 210 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 01:30 Mũi Né - TP.Hồ Chí Minh 210 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:00 Mũi Né - TP.Hồ Chí Minh 210 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 09:00 Mũi Né - TP.Hồ Chí Minh 210 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 13:00 Mũi Né - TP.Hồ Chí Minh 210 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 14:00 Mũi Né - TP.Hồ Chí Minh 210 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 16:00 Mũi Né - TP.Hồ Chí Minh 210 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 24:00 Mũi Né - TP.Hồ Chí Minh 210 km 06h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>