hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 10:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:31 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 12:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 18:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 20:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 21:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 22:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 23:00 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

185,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>