hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 12:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 18:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 20:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 21:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 22:30 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 23:00 Hà Tiên - TP.Hồ Chí Minh 314 km 08h00

180,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>