hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 04:10 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 05:55 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:00 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 08:00 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 09:00 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 09:55 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 11:35 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 12:20 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 14:05 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 15:05 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 16:10 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 16:55 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 18:00 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 19:30 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>