hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:00 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:00 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:00 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 09:55 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 11:35 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 12:20 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 13:10 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 14:05 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 15:05 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 16:10 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 16:55 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 18:00 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>