hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 04:10 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 07:00 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:55 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 11:35 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 13:10 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 16:55 Hà Tiên - Rạch Giá 89 km 02h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>