hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:45 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:15 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 09:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 10:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 10:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 11:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 12:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 13:15 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 14:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 14:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 15:20 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 15:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 16:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 17:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 18:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 18:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 19:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 19:45 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 20:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>