hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 09:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 10:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 11:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 12:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 13:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 13:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 14:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 14:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 15:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 15:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 16:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 16:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 17:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 17:20 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 18:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 18:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 19:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 20:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>