hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 10:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 11:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 12:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 13:15 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 14:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 15:20 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 15:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 16:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 16:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 17:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 18:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 18:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 19:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 19:15 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 19:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 20:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 20:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>