hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:45 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 09:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 10:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 12:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 13:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 14:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 15:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 16:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 17:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 18:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 19:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 20:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>