hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:45 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:20 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 09:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 09:20 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 09:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 10:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 10:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 11:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 12:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 13:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 14:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 15:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 16:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 17:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 18:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 19:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 20:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>