hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:45 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 12:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 15:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 16:20 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 17:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 17:20 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 18:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 18:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 19:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 19:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 20:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 20:15 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 20:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

80,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>