hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:30 Đại Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 14:30 Đại Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 22:30 Đại Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>