hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:20 Đà Nẵng - BX An Sương 0 km 00h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:25 Đà Nẵng - BX An Sương 0 km 00h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 06:35 Đà Nẵng - BX An Sương 0 km 00h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 08:03 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 08:04 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 08:10 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 09:00 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 10:15 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 11:30 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 13:30 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 14:05 Đà Nẵng - BX An Sương 0 km 00h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 15:00 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 16:00 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 17:00 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 18:00 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 19:00 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

375,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>