hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 10:15 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

370,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 13:30 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

370,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 14:05 Đà Nẵng - BX An Sương 0 km 00h00

370,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 15:40 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

370,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 18:00 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

370,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 19:00 Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh 850 km 23h00

370,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>