hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:00 Đà Nẵng - Nha Trang 543 km 12h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:05 Đà Nẵng - Nha Trang 543 km 12h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:30 Đà Nẵng - Nha Trang 0 km 00h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 20:00 Đà Nẵng - Nha Trang 0 km 00h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 20:40 Đà Nẵng - Nha Trang 543 km 12h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>