hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 13:30 Đà Nẵng - Đà Lạt 666 km 17h00

285,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 16:00 Đà Nẵng - Đà Lạt 666 km 17h00

285,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 17:05 Đà Nẵng - Đà Lạt 666 km 17h00

285,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 17:15 Đà Nẵng - Đà Lạt 666 km 17h00

285,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 17:30 Đà Nẵng - Đà Lạt 666 km 17h00

285,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>