hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 02:00 Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh 293 km 08h00

220,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 11:30 Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh 294 km 08h00

220,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 14:00 Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh 293 km 08h00

220,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 14:01 Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh 293 km 08h00

220,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:30 Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh 294 km 08h00

220,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 17:00 Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh 293 km 08h00

220,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 20:00 Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh 320 km 08h00

220,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 24:30 Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh 294 km 08h00

220,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>