hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 09:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 11:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 13:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 15:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 17:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>