hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:01 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 11:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 12:30 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 13:30 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 14:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 14:30 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 16:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 17:00 Đà Lạt - Nha Trang 138 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>