hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 14:00 Đà Lạt - Đà Nẵng 757 km 17h00

285,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 15:00 Đà Lạt - Đà Nẵng 757 km 17h00

285,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 17:00 Đà Lạt - Đà Nẵng 757 km 17h00

285,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 18:00 Đà Lạt - Đà Nẵng 757 km 17h00

285,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>