hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 04:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 12:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 13:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 14:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 15:30 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 17:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 19:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>