hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 12:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 13:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 14:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 16:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 18:00 Châu Đốc - Cần Thơ 116 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>