hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 03:30 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:30 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:00 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:00 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 12:00 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 13:00 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 14:00 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 15:30 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 17:00 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 18:00 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 19:00 Cần Thơ - Rạch Giá 112 km 03h30

125,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>