hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 04:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 12:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 16:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 18:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

100,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>