hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 04:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 12:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 14:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 15:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 17:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 18:00 Cần Thơ - Châu Đốc 115 km 03h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>