hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 03:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 04:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 05:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 06:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 07:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 08:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 10:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 10:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 11:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 12:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 12:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 13:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 13:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 14:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 14:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 15:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 16:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 17:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 18:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 19:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 20:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>