hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 03:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 05:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 06:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 07:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 08:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 09:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 09:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 10:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 13:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 13:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 14:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 15:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 16:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 17:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 18:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 20:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>