hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 05:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 08:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 09:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 09:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 10:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 11:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 12:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 12:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 13:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 13:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 14:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 14:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 15:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 16:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 17:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 18:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 20:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>