hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 03:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 05:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 06:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 07:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 08:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 11:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 12:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 13:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 17:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 18:30 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 20:00 Cần Thơ - Cà Mau 144 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>