hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 03:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 05:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 06:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 07:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 08:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 09:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 10:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 11:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 12:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 13:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 14:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 15:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 16:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 17:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 18:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 19:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 20:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>