hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 06:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 07:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 09:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 11:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 12:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 13:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 14:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 15:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 16:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 17:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 18:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 20:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

135,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>