hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:30 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:45 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 12:15 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 20:30 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 21:00 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 22:00 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 23:00 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

240,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>