hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:45 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 12:15 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 20:00 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 21:30 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 22:15 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 23:00 Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh 435 km 09h00

245,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>