hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:00 Bến Tre - TP.Hồ Chí Minh 75 km 02h00

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 10:00 Bến Tre - TP.Hồ Chí Minh 75 km 02h00

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 12:00 Bến Tre - TP.Hồ Chí Minh 75 km 02h00

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 16:00 Bến Tre - TP.Hồ Chí Minh 75 km 02h00

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 18:00 Bến Tre - TP.Hồ Chí Minh 75 km 02h00

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>