hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:00 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 09:00 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:00 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 12:00 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 14:00 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 16:00 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 22:30 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 23:00 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 23:30 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 24:00 Bạc Liêu - TP.Hồ Chí Minh 272 km 06h00

165,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>